?

Log in

No account? Create an account
NEW! Orbita: Eesti keeles sa lobise, tibuke: luuletused. - Игорь Котюх / Igor Kotjuh / Igor Kotyukh [entries|archive|friends|userinfo]
Игорь Котюх / Igor Kotjuh / Igor Kotyukh

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

NEW! Orbita: Eesti keeles sa lobise, tibuke: luuletused. [Feb. 2nd, 2016|02:07 pm]
Игорь Котюх / Igor Kotjuh / Igor Kotyukh
[Tags|]Orbita: Eesti keeles sa lobise, tibuke: luuletused.
Tallinn: Kite, 2016. – 134 lk.

Kujundanud ja küljendanud Zane Ernštreite

Autoriõigus tekstile: Semjon Hanin, Artur Punte, Vladimir Svetlov, Sergei Timofejev
Autoriõigus tõlkele ja saatesõnale: Aare Pilv
Toimetanud Katrin Väli
ISBN 978-9949-9621-8-1

KITE 2016


kõnele minuga hispaania keeles, kullake, eesti keeles sa lobise, tibuke
mis siis, kui saangi sust halvasti aru, ikka parem, kui see, et hakkaksid nutma
mäletad, kuidas me äsja sinuga magasime ja nõel oli meil voodis
hommikul tõusime, ära torgitud üleni ja vilet lasime teekannuga koos
muusika mängis võib-olla nii kõvasti, et polnudki kuulda, kes koputas
näed ju isegi nüüd kohe peab minuga midagi juhtuma
kui palju võin ma sind naerda ja ikkagi oled sa üleni naljakas
jumal, no miks sa nii kohmakalt just nagu karupoeg embad mind
kui keegi mu järele küsib, siis läksin ma välja ega tule enam tagasi
aga kui olen ikka veel siin
muudkui hüvasti jätaksin lõputuid kordi

Semjon Hanin

Vene k tlk Aare Pilv
LinkReply