?

Log in

No account? Create an account
NEW! P.I.Filimonov, Katrin Väli. Tselluloos / П.И.Филимонов, Катрин Вяли. Целлюлоза - Игорь Котюх / Igor Kotjuh / Igor Kotyukh [entries|archive|friends|userinfo]
Игорь Котюх / Igor Kotjuh / Igor Kotyukh

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

NEW! P.I.Filimonov, Katrin Väli. Tselluloos / П.И.Филимонов, Катрин Вяли. Целлюлоза [Jun. 30th, 2015|11:33 am]
Игорь Котюх / Igor Kotjuh / Igor Kotyukh
[Tags|]

308.15 КБ

Väli, Katrin. Filimonov, P.I.
Tselluloos / Целлюлоза: luuletused
Tallinn, Eesti: Kite, 2015. - 204 lk.

Kujundus, küljendus ja pildid: Hendrik Väli

Autoriõigus tekstile: Katrin Väli, P.I. Filimonov
Autoriõigus tõlgetele: Katrin Väli, P.I. Filimonov
Autoriõigus piltidele: Hendrik Väli
Kirjastus KITE, 2015

ISBN 978-9949-9621-4-3

*
Katrin Väli: Juhtus, et tõlkisime P.I.Filimonoviga teineteise luuletusi vastastikku.
P.I.Filimonov: Mul oli huvitav mängida seda mängu.

*
Катрин Вяли: Случилось так, что мы с П.И.Филимоновым взаимно перевели
стихотворения друг друга.
П.И.Филимонов: Мне было интересно играть в эту игру.
LinkReply