?

Log in

No account? Create an account
NEW! Kius olla julge II. Luuletajad luulest. 19 esseed - Игорь Котюх / Igor Kotjuh / Igor Kotyukh [entries|archive|friends|userinfo]
Игорь Котюх / Igor Kotjuh / Igor Kotyukh

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

NEW! Kius olla julge II. Luuletajad luulest. 19 esseed [Jun. 12th, 2015|12:13 pm]
Игорь Котюх / Igor Kotjuh / Igor Kotyukh
[Tags|]

101.79 КБ

Kius olla julge II. Luuletajad luulest. 19 esseed
Tallinn: Kite, 2015. - 224 lk.

Koostanud Igor Kotjuh
Toimetaja: Kajar Pruul
Kujundaja: Asko Künnap
Küljendaja: Andres Rõhu

Armastatud luuletajad mõtisklevad luule olemuse üle. Kuidas murtud ridadest saab salakood ja miks on parem olla luuletaja kui mitteluuletaja? Miks luules pole võimalik tulemuslikult valetada ja mis on luuletamise õigustus? Kas luuletamine on info püüdmine infoväljast ja kuidas näeb välja üks hea luuletus? Need on vaid mõned teemad, mida käsitlevad raamatu autorid: Boriss Baljasnõi, Piret Bristol, Doris Kareva, Kauksi Ülle, (:) kivisildnik, Hasso Krull, Jaan Malin, Arne Merilai, Veiko Märka, Kirsti Oidekivi, Eeva Park, Linnar Priimägi, Valeria Ränik, Peeter Sauter, Jelena Skulskaja, Triin Soomets, Katrin Väli, Märt Väljataga, Tõnu Õnnepalu.

Käesolev esseekogumik on mõtteline järg raamatule "Kius olla julge", mille autoriteks olid noorema põlvkonna luuletajad ja mis ilmus 2011. aastal.
LinkReply