?

Log in

No account? Create an account
NEW! Karen Connelly. Tule, külm jõgi: Luulekogu. - Игорь Котюх / Igor Kotjuh / Igor Kotyukh [entries|archive|friends|userinfo]
Игорь Котюх / Igor Kotjuh / Igor Kotyukh

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

NEW! Karen Connelly. Tule, külm jõgi: Luulekogu. [Jun. 4th, 2015|01:52 pm]
Игорь Котюх / Igor Kotjuh / Igor Kotyukh
[Tags|]

241.95 КБ

Karen Connelly. Tule, külm jõgi: Luulekogu.
Raamatusari “PENi raamatukogu”, 3. raamat.
Tallinn: Kite, 2015. - 96 lk.

Sarja koordinaator Kätlin Kaldmaa.
Sarja kujundaja Marek Allvee.


Ingliskeelsest luulekogust “Come Cold River” (2013) tõlkinud Kätlin Kaldmaa.
Küljendaja Angelika Schneider.
Toimetaja Kai Aareleid.

Varem on sarjas ilmunud:

(2) Hamdam Zakirov. Vahimadrus kaugel merest
(1) Goran Simić. Kui sured nagu kass

Karen Connelly on 1969. aastal Calgarys sündinud kirjanik, kes on avaldanud niihästi reisikirju, romaane kui ka luulekogusid. Lisaks Kanadale on ta elanud Taimaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Myanmaris ja Kreekas, kus on tema teine kodu. Praegu elab ja töötab Connelly Torontos.
Oma raamatutes astub Connelly alati nõrgema poolele, olgu selleks poliitiline vang või koduvägivalla ohver. Ta annab hääle neile, kellelt see ära võetakse – väärkoheldud lastele, tapetud põliselanikele, narkomaanidele –, tuues sellega kaasa laialdasi ühiskondlikke arutelusid. Juba 24-aastaselt pälvis ta oma Taimaast rääkiva reisiraamatu “Touch the Dragon” eest Kanada kõrgeima, kindralkuberneri auhinna aimekirjanduse kategoorias. See oli alles algus.
LinkReply